Захист інтересів замовників

Захист інтересів замовників

                Під час здійснення закупівель можуть виникати ситуації, які потребують оперативного вирішення. Наприклад, в разі проведення моніторингу закупівлі, замовник зобов’язаний вчасно надати обґрунтовані пояснення щодо поставлених питань, або аргументовані заперечення до висновку, тощо. У таких випадках, завдання нашої команди – проведення процедур закупівель в рамках чинного законодавства, та максимальний захист інтересів замовника.

На практиці,  ми забезпечуємо супровід на кожному етапі:

    • аналіз підстав початку моніторингу;
    • підготовка пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі;
    • аргументовані заперечення до висновку моніторингу;
    • оскарження висновку за результатом моніторингу до суду/ судовий супровід у справах про адміністративні правопорушення.

Із набранням чинності нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» суттєво збільшились розміри штрафів за порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Крім того, законотворцем було розширено види порушень, за які настає адміністративна відповідальність, а також перелік осіб, щодо яких можуть накладатись штрафи. Це – службові (посадові), уповноважені особи замовника; керівник замовника.

         Ми гарантуємо матеріальну відповідальність перед посадовими особами замовника, у випадку їх притягнення до адміністративної відповідальності згідно ст. 164-14 КУпАП за порушення законодавства про закупівлі, якщо такі порушення є прямим наслідком невиконання або неналежного виконання нашим підприємством своїх обов’язків згідно укладеного договору та в розмірі штрафних санкцій, що накладені на відповідних посадових осіб замовника. Водночас, Ви не сплачуєте жодних авансів та передплат, оплата послуг виключно по факту завершення процедур закупівель.